Gegužės 22, 2019
slide
Teisinė informacija > Teisės aktai

print

Teisės aktai  Teisės aktai

   

  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas ( 2006, Nr. 17-589).

  Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ( 1995, Nr. 104-2322;2010, Nr. 15-699).

  Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ( 1996, Nr. 33-807).

  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas ( 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818).

  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ( 2002, Nr. 64-2569).

  Civilinis kodeksas ( 2000, Nr. 74-2262).

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ ( 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72).

  Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-68 ,,Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 97 ,,Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

  Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 ( 2007, Nr. 24-931).

  Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 ( 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879).