Gegužės 21, 2019
slide
print

Apie mus


1993 m. įsteigti senelių globos namai. Steigėja Joniškio rajono savivaldybė. Senelių globos namams vadovavo direktorė Angelė Karečkienė.  Senelių globos namuose gyveno 24 senyvo amžiaus žmonės.  .

1996 m. įkurti vaikų globos namai. Steigėja Joniškio rajono savivaldybė. Vaikų globos namams vadovavo direktorė Angelė Karečkienė. 1996 m. rugsėjo mėn. vaikų globos namuose gyveno 26 globotiniai.

Nuo 1998 m. globos namams pradėjo vadovauti direktorius Remigijus Adamonis.

2003 m. Žagarės globos namai prijungti prie Joniškio socialinių paslaugų centro. Centrui vadovavo Marcijonas Urmonas.

2004 m. Žagarės globos namai atskirti nuo Joniškio socialinių paslaugų centro ir tapo Žagarės socialinių paslaugų centru. Centras įsikūrė naujai suremontuotame pastate adresu Parko g. 9.

Nuo 2005 m. Žagarės socialinių paslaugų centrui vadovauja direktorė Raimonda Doviltienė.

2010 m. panaikintas Senelių globos skyrius.

Šiuo metu Žagarės socialinių paslaugų centre veikia trys skyriai: Vaikų globos skyrius,  Vaikų dienos centro skyrius ir Pagalbos šeimai skyrius.

Vaikų globos skyriuje nuo įsikūrimo dienos iki šių metų gyveno 226 vaikai.  Vaikai gyvena dviejose šeimynose: „Nenuoramų“ (vyresni vaikai) ir ,,Angeliukų“ (jaunesni vaikai). Vienoje šeimynoje gyvena iki 12 vaikų. Centro pastate yra valgykla, salė renginiams, terapijos kambarys, medicinos kabinetas, kompiuterių kabinetas. Vaikams teikiamos informavimo, konsultavimo, maitinimo, socialinio darbo, nuolatinės priežiūros, popamokinio ugdymo, laisvalaikio organizavimo, darbinių įgūdžių ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės paslaugos. Globos skyriaus tikslas – užtikrinti globojamam vaikui ar laikinai globos skyriuje apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo, auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Socialinės rizikos šeimų Vaikų dienos centro skyriaus teikiamos paslaugos: pedagoginės, psichologinės, maitinimo, pavežėjimo, kultūrinės, praktinės pagalbos teikimo, gyvenimo įgūdžių ugdymo. Vaikų dienos centrą lanko 30 vaikų. Vaikų dienos centro tikslas – plėsti socialiai remtinų ir rizikos šeimų vertybinę patirtį, saviraiškos galimybes, kūrybinį potencialą bei kelti ir stiprinti vaikų savivertę.

Pagalbos šeimai skyrius bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus. Organizuoja ir teikia paslaugas asmenims, norintiems globoti ar įsivaikinti vaiką. Organizuoja ir vykdo įvadinius mokymus pagal GIMK programą. Skatina  nepasiturinčias šeimas gerinti gyvenimo kokybę bei teikia joms socialinę paramą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įstaiga pakeitė pavadinimą ir dabar vadinasi Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centru.