print

Paslaugos


Teikiamos paslaugos

 

Žagarės socialinių paslaugų centre socialinės paslaugos teikiamos:

  • našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams nuo 7 iki 18 metų amžiaus;
  • socialinės rizikos šeimų vaikams;
  • neįgaliesiems, turintiems psichinę ar protinę negalią.

 

Priėmimo tvarka

 

Tėvų globos netekę vaikai, našlaičiai nukreipiami vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos skyriaus atrinktais duomenimis pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą arba teismo sprendimu. Vaikai iš socialinės rizikos šeimų priimami pagal Žagarės seniūnijos rekomendaciją. Neįgalieji į dienos globos grupę priimami pagal Žagarės seniūnijos socialinio darbuotojo rekomendaciją.

 

Paslaugų kainos

 

Vaikų globos skyrius (vaikų ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa) – 699,00 Eur asmeniui per mėnesį.

Neįgaliųjų dienos globos grupė – 440,00 Eur  asmeniui per mėnesį.