Dėl įstaigos kontaktų pasikeitimo

Informuojame, kad pasikeitė įstaigos administracijos kontaktai. Nuo šiol su mumis susisiekti galite telefonu 867480376 arba el. p. administracija@zspc.lt.

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kviečiame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas“.

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kvieičame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Ne tik klausyti, bet ir girdėti: efektyvaus konsultavimo pagrindai ir aktyvus klausymas“.