Informacija apie laikiną svečiavimąsi

        Dažniausios priežastys, dėl ko žmonės gali nesiryžti globoti ar įvaikinti, tai finansinės galimybės išlaikyti vaiką, mažas turimo būsto plotas ar nuosavo būsto neturėjimas, per didelis užimtumas, dėl ko asmuo negali suteikti vaikui nuolatinės priežiūros, juo nuolatos rūpintis ir pan. Tačiau viena iš vaiko globos alternatyvų yra laikinasis svečiavimasis arba dar kitaip vadinama savaitgalinė globa. Laikinas svečiavimasis - tai pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai su konkrečiu vaiku savaitgaliais, per šventes ar vaiko atostogų metu. Neretai baiminamasi, kad trumpalaikiai susitikimai vaikui sukels nepagrįstų lūkesčių, bet taip nėra. Bendrystei atsakingai paruošiamos abi pusės, tarp jų tarsi savotiškas kontraktas sudaromas ir vietos neaiškumams nepaliekama.

            Jeigu norite pakviesti laikinai svečiuotis:

  1. Teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui pateikiate šiuos dokumentus: nustatytos formos rašytinį prašymą; sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a) ir kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 metų amžiaus, raštiškus sutikimus dėl vaiko laikinojo svečiavimosi.
  2. Mokymai pagal Bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą neprivalomi, tačiau bus atliekamas tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas.
  3. Patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui pateikimo.
  4. Svarbu žinoti, kad išsiaiškinama, ar nesate priskirtinas asmenims, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką, ar nebuvote teistas.
  5. Priimti vaiką laikinai svečiuotis reikalingos tinkamos buities ir gyvenimo sąlygos t.y. vaikui turi būti atskira lova, privati erdvė ir gyvenimo sąlygos, kurios leistų užtikrinti bazinius vaiko poreikius ir saugumą.

Jūsų pajamoms konkretūs reikalavimai nekeliami.

  1. Teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs teigiamą išvadą dėl tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, pateiks vaikų socialinės globos įstaigų sąrašą, taip pat galite kreiptis ir dėl galimybės svečiuotis konkrečiam vaikui.

             Domiesi laikinu svečiavimusi? Turi su tuo susijusių klausimų? Kreipkis, mes tau padėsime. Tel. 860910881

Su Tarptautine socialinio darbo diena

Šiandien pasveikinkite socialinį darbą dirbančiuosius su Tarptautine socialinio darbo diena. 

Renginys "Lengvai suprantama kalba"

Šiandien Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotojai dalyvavo renginyje "Lengvai suprantama kalba" 

Tęstiniai mokymai

Šiandien Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre vyko tęstiniai mokymai.