Padėkos popietė globėjams

PADĖKOS POPIETĖ GLOBĖJAMS

Metų pabaigoje Žagarės socialinių paslaugų centras surengė seminarą bei Globėjų padėkos popietę Joniškio rajono globėjams. Seminarą vedė ir didele gyvenimiška patirtimi dalijosi VDU docentė Dr. Teresė Nijolė Liobikienė. Seminaro metu dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti teorinių žinių, tačiau ir klausti jiems aktualių klausimų, pasidalinti savo patirtimi. Po seminaro, globėjams, koncertinę programą skyrė šaunus šeimyninis Stubailų ir jų draugų ansamblis. Po jautraus koncerto padėkos žodį globėjams tarė ir rajono meras Gediminas Čepulis. Jis pasidžiaugė tais, kurie savo širdies šiluma dalinasi su vaikais netekusiais tėvų ir prisiima tokią didelę atsakomybę rūpintis svetimais vaikais.

Už ilgametį globėjų pareigų atlikimą, širdies šilumą, pasiaukojimą, šeimos vertybių puoselėjimą globojant ir auklėjant vaiką įteikti mero padėkos raštai globėjams: Stasei Kvašienei, Ingai Zevertienei, Andželikai Zalieckytei, Genovaitei Paugienei, Ignui Kleins.

Seimo nario, Vitalijaus Gailiaus, padėkas, Aušrai Matuzevičienei bei Jonui ir Žydrutei Srūgams, už ilgametę ir atsakingą globą įteikė Joniškio rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Repšienė.

Dar tik pirmuosius sėkmingus žingsnius žengiantiems globėjams: Žanetai Skrudupienei, Ilonai ir Renatui Jurgėloms, Daliai ir Vidmantui Liaudanskams, Martai ir Tomui Čepinskams, atiteko Žagarės socialinių paslaugų centro direktorės Raimondos Doviltienės padėkos.

„Jūs visi nusipelnėte didžiulės pagarbos ir padėkos. Dėkoju Jums už nuoširdų rūpestį globotiniais, prieraišumą, meilę, kantrybę ir gerumą auginant tėvų globos netekusius vaikus. Dėkoju už tai, kad mokote vaikus tvirtais žingsneliais žengti gyvenimo keliu.“ – sakė centro direktorė Raimonda Doviltienė.

Kalėdos stebuklų metas, Gerumo angelas nutarė padėti Martos ir Tomo šeimai įsigyti rašomąjį stalą. Renginio metu šiai šeimai buvo dovanotos lėšos  reikalingo baldo įsigijimui.

Visiems susirinkusiems Žagarės socialinių paslaugų centras įteikė po gerumo angelą. Po renginio visų svečių laukė arbata ir kava su vaišėmis.

Renginys buvo finansuojamas iš projekto Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Joniškio rajone lėšų.

Susitikimas su pedagogų bendruomene

Šiandien gerovės centras turėjo susitikimą su Joniškio rajono pagrindinės mokyklos Gataučių skyriaus pedagogų bendruomene.

Atostogų pramogos dienos centre

Vaikų dienos centrą "Spindulys" lankantiems vaikams šios atostogos veiklios ir įdomios, kadangi jau nuo trečiadienio kasdien organizuojamos išvykos su linksmomis ir aktyviomis pramogomis. 

Pramogos "Batutų parke"

Atostogos - puikus metas pramogoms. Žagarės vaikų dienos centras "Spindulys" vakar lankėsi Šiaulių "Batutų parke"