Bendruomeniniai vaikų globos namai

MISIJA

Kuriama saugi aplinka, kurioje atsiskleidžia vaiko  kūrybinės galimybės, ugdomi   socialiniai  įgūdžiai (bendravimo, jausmų suvokimo, savikontrolės), plėtojamas savęs ir aplinkos suvokimas.

VIZIJA

Plėsti rizikos vaikų ir tėvų vertybinę patirtį,  kūrybinį potencialą bei kelti ir stiprinti vaiko savivertę.

VERTYBĖS

Psichologinis saugumas, pripažinimas, tolerancija, pagarba, pasitikėjimas savimi, laisva kūryba, sėkmė.

 

Joniškio rajono vaiko ir šeimos centre veiklą vykdo Žagarės ir Skaistgirio vaikų dienos centraiŽagarės Vaikų dienos centrą „Spindulys“ lanko 34 vaikai iš 18 šeimų, Skaistgirio Vaikų dienos centrą „Draugystės tiltą“ lanko 20 vaikų iš 14 šeimų.

Dienos centrai yra finansuojami iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Joniškio savivaldybės. Šiais metais  ministerija Žagarės Vaikų dienos centrui skyrė 12075,00 Eur., Skaistgirio – 15975,00 Eur., Joniškio savivaldybė – 24217,20 Eur Žagarės Vaikų dienos centrui ir 11794,00 Eur Skaistgirio Vaikų dienos centrui. Žagarės Vaikų dienos centre dirba vienas socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, etatai finansuojami iš savivaldybės, sporto treneris iš ministerijos lėšų. Skaistgirio Vaikų dienos centre dirba vienas socialinis darbuotojas, finansuojamas iš savivaldybės lėšų ir socialinio darbuotojo padėjėjas finansuojamas iš ministerijos.

Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, žaidžia. Ugdymas dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metu vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be piešimo pamokėlių įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos ir žygiai, ekskursijos, vasara dalyvauja dviejuose stovyklose. Tėvai susitinka grupiniuose užsiėmimuose, atliekamas individualus ir grupinis darbas, kartu su vaikais dalyvauja renginiuose, sportinėse varžybose, vyksta į ekskursijas.


 

Dėl Globos centro darbo organizavimo karantino metu

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centras reaguodamas į LR Vyriausybės...

VASARIO MĖN. UžSIĖMIMAI

Veiklos pirmadieniui:  2020 – 02 – 03   9.00 val – 11.00 val.  Pozityvios tėvystės mokymai.  Adresu: medžiotojų g. 2, 3 aukštas...

KALĖDINĖ POPIETĖ

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras organizavo Kalėdinę popietę skirtą globėjams (rūpintojams)...