Kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

Elektroninio pašto adresas

Direktorė

Raimonda Doviltienė

8 603 24866

raimonda.doviltiene@gmail.com

 

administracija@zspc.lt

Vyr. buhalterė

Gražina Liakienė

8 611 22509

administracija@zspc.lt

Raštvedė

Simona Galkauskaitė

8 674 80376

administracija@zspc.lt

Ūkvedys

Vygintas Daniulaitis

8 640 17724

info@zspc.lt

Vyr. socialinė darbuotoja

Daiva Briedienė

8 603 21822

administracija@zspc.lt

KRIZIŲ CENTRAS

Vyr. socialinė darbuotoja

Daiva Briedienė

8 603 21822

administracija@zspc.lt

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vaikų dienos centrai

Žagarės vaikų dienos centro „Spindulys“ socialinė darbuotoja

Rūta Staigvilienė

8 609 10916

info@zspc.lt

Skaistgirio vaikų dienos centras „Draugystės tiltas“ socialinė darbuotoja

Auksė Žakaitytė

8 609 10858

info@zspc.lt

Šeimų socialinė priežiūra

Socialinė darbuotoja

Laura Stenianskienė

8 686 44696

laura.stenianskiene.as@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Viktorija Vaitkutė

8 676 41533

viktorijavaitkute94@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Simona Kovrigienė

8 620 31713

simsiora@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Daiva Sasnauskienė

8 687 52835

daiva.sasnauskiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Aistė Jakaitienė

8 612 62947

aiste.jakaitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Vaidilutė Viličkienė

8 687 55474

vaidilutė.vilickiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Renalda Giedraitienė

8 615 11838

renalda.giedraitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Gražina Šiaučiūnienė

8 612 45261

grazina.siauciuniene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Edita Zalogienė

8 682 45518

edita.zalogiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Roberta Jakobsevičienė

8 686 36186

rjakobseviciene@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Jovita Jokūbaitienė

8 602 85056

jokubaitienejovita@gmail.com

Atvejo vadyba

Atvejo vadybininkė

Eglė Ramonienė

8 671 92527

ramonieneegle2@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Sonata Būzienė

8 612 68474

sonata.buziene@joniskis.lt

Atvejo vadybininkė

Kristina Rimkuvienė

8 673 53267

rimkuviene.vadyba@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Vilma Burkuvienė

8 609 76141

burkuviene.vadyba@gmail.com

GLOBOS CENTRAS

Socialinė darbuotoja, vykdanti Globos centro veiklos koordinatoriaus funkcijas

Sondra Bartkienė

8 671 56115

globoscentras@zspc.lt

Globos koordinatorė

Ilona Juškevičienė 

8 671 84842

globoscentras@zspc.lt

Globos koordinatorė

Eglė Butvilienė

8 671 61233

globoscentras@zspc.lt

Tarnybos atestuoti asmenys (GIMK)

Dovilė Navickienė

8 609 10881

globoscentras@zspc.lt

Lina Mituzienė

8 609 10881

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI (BVGN)

Skaistgirio BVGN socialinė darbuotoja

 Lina Mituzienė

8 678 62557

info@zspc.lt

Joniškio BVGN socialinės darbuotojos

 Lina Sigita Jatulienė

8 678 62526

info@zspc.lt

 Loreta Makaveckienė

8 678 62526

info@zspc.lt

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Savarankiško gyvenimo namai Plikiškiuose

Socialinė darbuotoja

Jolanta Laurinaitienė

8 609 10928

info@zspc.lt

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖ PAGALBA JONIŠKIO RAJONO ŠEIMOMS“

Projekto koordinatorė

Jolanta Laurinaitienė

8 612 51193

info@zspc.lt

ASMENINĖ PAGALBA NEĮGALIESIEMS

Socialinė darbuotoja

Jolanta Laurinaitienė

8 612 51193

info@zspc.lt

 

 

 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė Joniškyje

Birželio 1-ąją Joniškio kultūros centras mažuosius joniškiečius kvietė į renginį "Už laimingą vaikystę"

Dviračių ir triračių čempionatas

Birželio 1-ąją "Saulės" pagrindinėje mokykloje vyko dviračių ir triračių čempionatas. 

Vaikų gynimo dienai skirta išvyka į Lietuvos pajūrį

Birželio 1-ios proga Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro dienos centrai orgnizavo kelionę į Lietuvos pajūrį.