Kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

Mob. tel. Nr.

Elektroninio pašto adresas

Direktorė

Raimonda Doviltienė

8 426 56409

8 603 24866

raimonda.doviltiene@gmail.com

 

administracija@zspc.lt

Vyr. buhalterė

Gražina Liakienė

8 426 60890

8 611 22509

administracija@zspc.lt

Raštvedė

Simona Galkauskaitė

8 426 60890

 

administracija@zspc.lt

Ūkvedys

Vygintas Daniulaitis

8 426 68961

8 640 17724

info@zspc.lt

Vyr. socialinė darbuotoja

Daiva Briedienė

8 426 68960

8 603 21822

administracija@zspc.lt

VAIKŲ GLOBOS SKYRIUS

Socialinė darbuotoja

Loreta Makaveckienė

8 426 56465

 

info@zspc.lt

Socialinė darbuotoja

Svietlana Riškienė

 

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vaikų dienos centrai

Žagarės vaikų dienos centro „Spindulys“ socialinė darbuotoja

Rūta Staigvilienė

 

8 609 10916

info@zspc.lt

Skaistgirio vaikų dienos centras „Draugystės tiltas“ socialinė darbuotoja

Auksė Žakaitytė

 

8 609 10858

info@zspc.lt

Šeimų socialinė priežiūra

Socialinė darbuotoja

Laura Stenianskienė

 

8 686 44696

laura.stenianskine.as@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Viktorija Vaitkutė

 

8 676 41533

viktorijavaitkute94@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Simona Kovrigienė

 

8 620 31713

simsiora@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Daiva Sasnauskienė

 

8 687 52835

daiva.sanauskiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Aistė Jakaitienė

 

8 612 62947

aiste.jakaitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Vaidilutė Viličkienė

 

8 687 55474

vaidilutė.vilickiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Renalda Giedraitienė

 

8 615 11838

renalda.giedraitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Gražina Šiaučiūnienė

 

8 612 45261

grazina.siauciuniene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Edita Zalogienė

 

8 682 45518

edita.zalogiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Roberta Jakobsevičienė

 

8 686 36186

rjakobseviciene@gmail.com

Atvejo vadyba

Atvejo vadybininkė

Eglė Ramonienė

 

8 671 92527

ramonieneegle2@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Sonata Būzienė

 

8 612 68474

sonata.buziene@joniskis.lt

Atvejo vadybininkė

Kristina Rimkuvienė

 

8 673 53267

rimkuviene.vadyba@gmail.com

GLOBOS CENTRAS

Globos koordinatorė

Sondra Bartkienė

 

8 671 56115

globoscentras@zspc.lt

Globos koordinatorė

Ilona Juškevičienė 

 

867184842

globoscentras@zspc.lt

Socialinė darbuotoja

Eimantė Ramonienė

 

867161233

globoscentras@zspc.lt

Psichologas

Deividas Beinoras

 

 

deividas.beinoras@gmail.com

Tarnybos atestuoti asmenys (GIMK)

Dovilė Navickienė

 

8 609 10881

globoscentras@zspc.lt

Neringa Baikštytė

Gintautė Vasiliūnienė

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI (BVGN)

Skaistgirio BVGN socialinė darbuotoja

Lina Mituzienė

 

8 678 62557

info@zspc.lt

Joniškio BVGN socialinė darbuotoja

Lina Sigita Jatulienė

 

8 678 62526

info@zspc.lt

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Socialinė darbuotoja

Vilma Burkuvienė

 

8 609 10928

info@zspc.lt

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖ PAGALBA JONIŠKIO RAJONO ŠEIMOMS“

Projekto koordinatorė

Neringa Baikštytė

 

8 612 51193

info@zspc.lt

 

 

Akimirkos iš Globėjų dienos šventės

Šiltos ir pilnos vaikų juoko akimirkos iš š. m. liepos mėn. pradžioje vykusios Globėjų dienos šventės.

GIMK mokymai š. m. rugsėjo mėn.

Renkama nauja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įvaikintojų mokymų grupė

Konkursas

DĖMESIO DĖMESIO DĖMESIO ❗️❗️❗️ Skelbiame konkursą „Aš ir mano šeima“ 🥳🥳🥳 🥳🥳🥳