Kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

Mob. tel. Nr.

Elektroninio pašto adresas

Direktorė

Raimonda Doviltienė

 

8 603 24866

raimonda.doviltiene@gmail.com

 

administracija@zspc.lt

Vyr. buhalterė

Gražina Liakienė

 

8 611 22509

administracija@zspc.lt

Raštvedė

Simona Galkauskaitė

 

867480376

administracija@zspc.lt

Ūkvedys

Vygintas Daniulaitis

 

8 640 17724

info@zspc.lt

Vyr. socialinė darbuotoja

Daiva Briedienė

 

8 603 21822

administracija@zspc.lt

VAIKŲ GLOBOS SKYRIUS

Socialinė darbuotoja

Loreta Makaveckienė

 

867481023

info@zspc.lt

Socialinė darbuotoja

Svietlana Riškienė

867481023

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vaikų dienos centrai

Žagarės vaikų dienos centro „Spindulys“ socialinė darbuotoja

Rūta Staigvilienė

 

8 609 10916

info@zspc.lt

Skaistgirio vaikų dienos centras „Draugystės tiltas“ socialinė darbuotoja

Auksė Žakaitytė

 

8 609 10858

info@zspc.lt

Šeimų socialinė priežiūra

Socialinė darbuotoja

Laura Stenianskienė

 

8 686 44696

laura.stenianskine.as@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Viktorija Vaitkutė

 

8 676 41533

viktorijavaitkute94@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Simona Kovrigienė

 

8 620 31713

simsiora@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Daiva Sasnauskienė

 

8 687 52835

daiva.sanauskiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Aistė Jakaitienė

 

8 612 62947

aiste.jakaitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Vaidilutė Viličkienė

 

8 687 55474

vaidilutė.vilickiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Renalda Giedraitienė

 

8 615 11838

renalda.giedraitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Gražina Šiaučiūnienė

 

8 612 45261

grazina.siauciuniene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Edita Zalogienė

 

8 682 45518

edita.zalogiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Roberta Jakobsevičienė

 

8 686 36186

rjakobseviciene@gmail.com

Atvejo vadyba

Atvejo vadybininkė

Eglė Ramonienė

 

8 671 92527

ramonieneegle2@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Sonata Būzienė

 

8 612 68474

sonata.buziene@joniskis.lt

Atvejo vadybininkė

Kristina Rimkuvienė

 

8 673 53267

rimkuviene.vadyba@gmail.com

GLOBOS CENTRAS

Globos koordinatorė

Sondra Bartkienė

 

8 671 56115

globoscentras@zspc.lt

Globos koordinatorė

Ilona Juškevičienė 

 

867184842

globoscentras@zspc.lt

Socialinė darbuotoja

Eimantė Ramonienė

 

867161233

globoscentras@zspc.lt

Psichologas

Deividas Beinoras

 

 

deividas.beinoras@gmail.com

Tarnybos atestuoti asmenys (GIMK)

Dovilė Navickienė

 

8 609 10881

globoscentras@zspc.lt

Neringa Baikštytė

Lina Mituzienė

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI (BVGN)

Skaistgirio BVGN socialinė darbuotoja

Lina Mituzienė

 

8 678 62557

info@zspc.lt

Joniškio BVGN socialinė darbuotoja

Lina Sigita Jatulienė

 

8 678 62526

info@zspc.lt

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Socialinė darbuotoja

Vilma Burkuvienė

 

8 609 10928

info@zspc.lt

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖ PAGALBA JONIŠKIO RAJONO ŠEIMOMS“

Projekto koordinatorė

Neringa Baikštytė

 

8 612 51193

info@zspc.lt

 

 

DĖMESIO!!!

Informuojame, kad  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas

Dėl įstaigos kontaktų pasikeitimo

Informuojame, kad pasikeitė įstaigos administracijos kontaktai.