Globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymas ir konsultavimas  BUDINTIS GLOBOTOJAS

  Suteikiant visų specialistų pagalbą, bendruomenės pastangas, tėvai nesugeba pasirūpinti savo vaikais. Kilus pavojui vaiko gyvybei ar sveikatai, būtina užtikrinti jam saugią aplinką. Budintis globėjas – tai asmuo ar šeima, galinti laikinai globai priimti į krizinę situaciją patekusį ar be tėvų globos likusį vaiką bet kuriuo paros metu. Tai  profesionaliai apmokyti ir visapusiškai psichologiškai pasirengę globėjai, galintys užtikrinti vaiko fizinius, emocinius ir socialinius poreikius.

  Šiuo metu trūksta ne tik budinčių globėjų, bet ir globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, kurie galėtų globoti vaikus su laikinąja ar nuolatine globa. Mokslininkai jau senai įrodė, kad kuo mažesnis vaikas, tuo didesnę traumą patiria patekęs į institucinę globą. Tai tampa psichologinių, elgesio ir raidos sutrikimų priežastimi.

  APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ:

  KAIP TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU?

  1.  Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami Savivaldybėje pagal gyvenamą vietą.

  2.  Pagrindinių ir specializuotų GIMK mokymų išklausymas ir individualūs susitikimai su Tarnybos atestuotais asmenimis jūsų namuose.

  3.  Gavus teigiamą išvadą yra galimybė sudaryti sutartį su Globos centru.                     

  VAIKŲ GLOBA AR ĮVAIKINIMAS – TAI GALIMYBĖ PASIDALINTI NAMŲ ŠILUMA SU TĖVUS PRARADUSIAIS VAIKAIS

  Jei jūsų širdyje atsirastų vietos tėvų globą  praradusiam vaikui, jei norite tapti globėjais ar įtėviais, jei neapsisprendėte dėl globos ar įvaikinimo, tačiau norite apie tai sužinoti daugiau, prašome kreiptis į:

  • Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, 110 kabinetas, Joniškio rajono savivaldybėje, Livonijos g. 4, Joniškis, tel. ( 8 426)  69 154,
  • Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, Parko g. 9, Žagarė , tel. 8 671 61233 ir 8 609 1088, el. paštas globoscentras@zspc.lt .        

  JEI APSISPRENDĖTE TAPTI GLOBĖJU

  Jei apsisprendėte tapti globėju pirmiausia Jūs turite kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 110 kabinetą. Ten Jūs turite:

  • Parašyti prašymą, (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);
  • Turėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
  • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046/a forma);
  • turėti kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

               VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU) NEGALI BŪTI SKIRIAMAS ASMUO:

  • neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
  • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
  • nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
  • buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
  • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
  • teistas už tyčinius nusikaltimus;
  • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
  • turintis psichikos sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

  Tarnybos atestuoti asmenys gavę teigiamą pradinį vertinimą susisieks su Jums telefonu ir būsite informuoti apie organizuojamus pagrindinius GIMK mokymus.

  JEI APSISPRENDĖTE TAPTI ĮTĖVIU

  Jei apsisprendėte tapti įtėviu pirmiausia Jūs turite kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 110 kabinetą arba į VTAĮT teritorinį skyrių:

  • Parašyti prašymą, (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, įvaikinimo, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, jų amžių, lytį);
  • Turėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
  • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046/a forma);
  • turėti kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

  Tarnybos atestuoti asmenys gavę teigiamą pradinį vertinimą susisieks su Jums telefonu ir būsite informuoti apie organizuojamus pagrindinius GIMK mokymus. Pagrindiniai GIMK mokymai (septyni susitikimai) vyksta kartą per savaitę, susitikimo trukmė – 3 valandos.

  ŠEIMOS VERTINIMAS ATLIEKAMAS IR IŠVADA RENGIAMA PAGAL PENKIAS GEBĖJIMŲ GRUPES:

  • saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
  • vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
  • vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
  • pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
  • bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

  Tarnybos atestuoti asmenys parengę išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti, persiunčia vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai (VTAĮT), kuri įtraukia Jus į norinčiųjų įvaikinti vaikų apskaitą.

   

   

Dienos stovykla „Youth 4 Impact“

Padėkite savo vaikui sužinoti daugiau apie pasaulį...

Dėl pagalbos asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja apie pagalbos galimybes nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims (toliau – nukentėjęs asmuo).

Organizuojami nemokami mokymai

Kviečiame į organizuojamus nemokamus mokymus pagal projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“.