Struktūra ir kontaktai

2022 m. struktūra

Pareigos

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

Elektroninio pašto adresas

Direktorė

Raimonda Doviltienė

8 603 24866

raimonda.doviltiene@gmail.com

 

administracija@zspc.lt

Vyr. buhalterė

Gražina Liakienė

8 611 22509

administracija@zspc.lt

Raštvedė

Simona Galkauskaitė

8 674 80376

administracija@zspc.lt

Ūkvedys

Vygintas Daniulaitis

8 640 17724

info@zspc.lt

Vyr. socialinė darbuotoja

Daiva Briedienė

8 603 21822

administracija@zspc.lt

KRIZIŲ CENTRAS

Socialinė darbuotoja

Loreta Makaveckienė

8 674 81023

info@zspc.lt

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vaikų dienos centrai

Žagarės vaikų dienos centro „Spindulys“ socialinė darbuotoja

Rūta Staigvilienė

8 609 10916

info@zspc.lt

Skaistgirio vaikų dienos centras „Draugystės tiltas“ socialinė darbuotoja

Auksė Žakaitytė

8 609 10858

info@zspc.lt

Šeimų socialinė priežiūra

Socialinė darbuotoja

Laura Stenianskienė

8 686 44696

laura.stenianskiene.as@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Viktorija Vaitkutė

8 676 41533

viktorijavaitkute94@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Simona Kovrigienė

8 620 31713

simsiora@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Daiva Sasnauskienė

8 687 52835

daiva.sasnauskiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Aistė Jakaitienė

8 612 62947

aiste.jakaitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Vaidilutė Viličkienė

8 687 55474

vaidilutė.vilickiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Renalda Giedraitienė

8 615 11838

renalda.giedraitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Gražina Šiaučiūnienė

8 612 45261

grazina.siauciuniene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Edita Zalogienė

8 682 45518

edita.zalogiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Roberta Jakobsevičienė

8 686 36186

rjakobseviciene@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Jovita Jokūbaitienė

8 602 85056

jokubaitienejovita@gmail.com

Atvejo vadyba

Atvejo vadybininkė

Eglė Ramonienė

8 671 92527

ramonieneegle2@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Sonata Būzienė

8 612 68474

sonata.buziene@joniskis.lt

Atvejo vadybininkė

Kristina Rimkuvienė

8 673 53267

rimkuviene.vadyba@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Vilma Burkuvienė

8 609 76141

burkuviene.vadyba@gmail.com

GLOBOS CENTRAS

Socialinė darbuotoja, vykdanti Globos centro veiklos koordinatoriaus funkcijas

Sondra Bartkienė

8 671 56115

globoscentras@zspc.lt

Globos koordinatorė

Ilona Juškevičienė 

8 671 84842

globoscentras@zspc.lt

Globos koordinatorė

Eglė Butvilienė

8 671 61233

globoscentras@zspc.lt

Psichologas

Deividas Beinoras

867243601

deividas.beinoras@gmail.com

Tarnybos atestuoti asmenys (GIMK)

Dovilė Navickienė

8 609 10881

globoscentras@zspc.lt

 

 

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI (BVGN)

Skaistgirio BVGN socialinės darbuotojos

 Lina Mituzienė

8 678 62557

info@zspc.lt

Joniškio BVGN socialinė darbuotoja

 Lina Sigita Jatulienė

8 678 62526

info@zspc.lt

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Savarankiško gyvenimo namai Plikiškiuose

Socialinė darbuotoja

Jolanta Laurinaitienė

8 609 10928

info@zspc.lt

Palydimoji globa

Socialinė darbuotoja

Loreta Makaveckienė

8 674 81023

info@zspc.lt

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖ PAGALBA JONIŠKIO RAJONO ŠEIMOMS“

Projekto koordinatorė

Jolanta Laurinaitienė

8 612 51193

info@zspc.lt

ASMENINĖ PAGALBA NEĮGALIESIEMS

Socialinė darbuotoja

Jolanta Laurinaitienė

8 612 51193

info@zspc.lt

 

Floristinių kilimų konkursas

   Ruduo - tarytum antras pavasaris, kai gamtoje pilna pačių gražiausių ir įvairiausių spalvų. Naudodamiesi proga, rugsėjo 15 -ąja, surengėme jau tradiciniu tapusį floristinių kilimų konkursą "Ruduo ruduo".

Su profesine švente - socialinių darbuotojų diena!

Kasmet, rugsėjo 27-ąją minima socialinių darbuotojų diena. Sveikinime su gražia profesine švente. 

Stovykla „Tu gali“

Štai ir prabėgo puikioji savaitė, kurioje buvo pilna įspūdžių, kelionių, edukacijų ir smagaus laiko kartu.  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centras, rugpjūčio 8 – 12 dienomis organizavo vaikų stovyklą „Tu gali“. Stovykloje dalyvavo 10 vaikų, augančių Joniškio rajono globėjų (rūpintojų) šeimose. Vaikams kas dieną buvo suplanuotos įvairios pramogos ir  žaidimai.