Struktūra ir kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

Mob. tel. Nr.

Elektroninio pašto adresas

Direktorė

Raimonda Doviltienė

 

8 603 24 866

raimonda.doviltiene@gmail.com

 

administracija@zspc.lt

Vyr. buhalterė

Gražina Liakienė

 

8 611 22 509

administracija@zspc.lt

Raštvedė

Simona Galkauskaitė

 

8 674 80 376

administracija@zspc.lt

Ūkvedys

Vygintas Daniulaitis

 

8 640 17 724

info@zspc.lt

Vyr. socialinė darbuotoja

Daiva Briedienė

 

8 603 21 822

administracija@zspc.lt

VAIKŲ GLOBOS SKYRIUS

Socialinė darbuotoja

Loreta Makaveckienė

 

8 674 81 023

info@zspc.lt

Socialinė darbuotoja

Svietlana Riškienė

8 674 81 023

PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS

Vaikų dienos centrai

Žagarės vaikų dienos centro „Spindulys“ socialinė darbuotoja

Rūta Staigvilienė

 

8 609 10 916

info@zspc.lt

Skaistgirio vaikų dienos centras „Draugystės tiltas“ socialinė darbuotoja

Auksė Žakaitytė

 

8 609 10 858

info@zspc.lt

Šeimų socialinė priežiūra

Socialinė darbuotoja

Laura Stenianskienė

 

8 686 44 696

laura.stenianskiene.as@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Viktorija Vaitkutė

 

8 676 41 533

viktorijavaitkute94@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Simona Kovrigienė

 

8 620 31 713

simsiora@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Daiva Sasnauskienė

 

8 687 52 835

daiva.sasnauskiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Aistė Jakaitienė

 

8 612 62 947

aiste.jakaitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Vaidilutė Viličkienė

 

8 687 55 474

vaidilutė.vilickiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Renalda Giedraitienė

 

8 615 11 838

renalda.giedraitiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Gražina Šiaučiūnienė

 

8 612 45 261

grazina.siauciuniene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Edita Zalogienė

 

8 682 45 518

edita.zalogiene@joniskis.lt

Socialinė darbuotoja

Roberta Jakobsevičienė

 

8 686 36 186

rjakobseviciene@gmail.com

Socialinė darbuotoja

Jolanta Laurinaitienė

 

8 612 51 193

jolanta.laurinaitiene@gmail.com

Atvejo vadyba

Atvejo vadybininkė

Eglė Ramonienė

 

8 671 92 527

ramonieneegle2@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Sonata Būzienė

 

8 612 68 474

sonata.buziene@joniskis.lt

Atvejo vadybininkė

Kristina Rimkuvienė

 

8 673 53 267

rimkuviene.vadyba@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Vilma Burkuvienė

 

8 609 76 141

burkuviene.vadyba@gmail.com

GLOBOS CENTRAS

Globos koordinatorė

Sondra Bartkienė

 

8 671 56 115

globoscentras@zspc.lt

Globos koordinatorė

Ilona Juškevičienė 

 

8 671 84 842

globoscentras@zspc.lt

Socialinė darbuotoja

Eimantė Ramonienė

 

8 671 61 233

globoscentras@zspc.lt

Psichologas

Deividas Beinoras

 

 

deividas.beinoras@gmail.com

Tarnybos atestuoti asmenys (GIMK)

Dovilė Navickienė

 

8 609 10 881

globoscentras@zspc.lt

Neringa Baikštytė

 

8 602 85 056

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI (BVGN)

Skaistgirio BVGN socialinė darbuotoja

Lina Mituzienė

 

8 678 62 557

info@zspc.lt

Joniškio BVGN socialinė darbuotoja

Lina Sigita Jatulienė

 

8 678 62 526

info@zspc.lt

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Socialinė darbuotoja

Narimanta Virbickkaitė

 

8 609 10 928

info@zspc.lt

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖ PAGALBA JONIŠKIO RAJONO ŠEIMOMS“

Projekto koordinatorė

Jolanta Laurinaitienė

 

8 612 51 193

info@zspc.lt

 

 

Norime pasidžiaugti puikia žinia!

Norime pasidžiaugti puikia žinia!

Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimo akimirkos

Niekada nevėlu turėti laimingą vaikystę. Joniškio rajono Globos centras sveikina visus vaikus su Tarptautine vaikų gynimo diena.

Išvyka į Šiaulius

Skaistgirio bendruomeninių vaikų globos skyriaus rūpintiniai praleido popietę Šiauliuose.