VYKDOMI PROJEKTAI  1. Projektas ,,Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“

                        Joniškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą 08.4.1-ESFA-V-416-23-0001  „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“.

                        Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Joniškio rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksines paslaugas, padedant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

  Projekto partneriai – Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Bendruomeniniai šeimos namai, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

  Teikiamos paslaugos

  Pozityvios tėvystės mokymai

  • Tėvystės gebėjimų ugdymas ir stiprinimas (12 užsiėmimų po 2 val.).
  • Individualios psichologo konsultacijos (12 konsultacijų iki 1,5val.).
  • Asistento pagalba vienišiems tėvams, kurie dėl negalios negali pasirūpinti vaiku arba augina neįgalų vaiką (iki  8 val. per mėn.).
  • STEP programos (įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius) grupiniai užsiėmimai, kurių metu sprendžiamos realios ir sugalvotos vaiko auklėjimo situacijos. Sudaromos grupės pagal vaikų amžių (9 užsiėmimai po 2 val.).
  • Teminiai seminarai.

  Psichosocialinė pagalba šeimoms

  • Individualios konsultacijos vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems asmenims, kuriems reikalinga skubi pagalba: sunki liga, artimojo netektis, patyčios, savižudybės rizika ir kitos problemos (iki 16 val.).
  • Grupinės konsultacijos šeimoms, turinčioms smurto problemą (10 konsultacijų po 2 val.).
  • Psichosocialinė pagalba atotolio šeimų vaikams. Grupiniai užsiėmimai vaikams, kurių tėvai išvykę dirbti į užsienį (12 užsiėmimų po 2val.).
  • Bendravimo ir elgesio kultūros tobulinimo grupiniai užsiėmimai paaugliams, kaip mokytis tolerancijos, išmokti kontroliuoti pyktį, emocijas, įgyti psichologinio atsparumo (8 užsiėmimai po 2 val.).
  • Teminiai seminarai.

  Mediacijos paslaugos

  • Paslaugos skirtos vaikų ir tėvų santykiams atstatyti, tėvų tarpusavio ginčams dėl vaikų auklėjimo, išlaikymo, skyrybų, santykių su giminaičiais, kaimynais sprendimui (10 konsultacijų po 2val.).

   Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos šeimoms

  • Savęs pateikimo ir atstovavimo tarpasmeniniuose santykiuose grupiniai užsiėmimai paaugliams ir suaugusiems apie tai, kaip pažinti save, kurti santykius su kitais, išlaikyti jėgos pusiausvyrą santykiuose (bendra trukmė 20 val.)
  • Šeimos klubai, kuriuose šeimos turės galimybę dalintis gerąją patirtimi, mokytis kartu su vaikais turiningai leisti laisvalaikį, kartą per mėnesį bus organizuojamos šeimos dienos (po 4 val.).
  • Šeimų stovyklos. Organizuojamos veiklos, stiprinančios šeimos narių bendradarbiavimą. (4 stovyklos po 3 dienas).
  • Teminiai seminarai.

  Dalyvaujantiems projektinėje veikloje, esant poreikiui, organizuojama vaikų priežiūra. Asmenims, neturintiems galimybių į vykdomas veiklas atvykti asmeniniu ar visuomeniniu transportu, skirtos pavėžėjimo paslaugos.

          Asmeninio asistento paslaugos

          Asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

         Asmeninis asistentas, asmeniui teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo procesu):

         1. suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime,

         2. suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.),

         3. lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą,

        4. organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas),

        5. suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

  DALYVAVIMAS PROJEKTO VEIKLOSE NEMOKAMAS

  Kompleksine pagalba pasinaudoti gali Joniškio rajono šeimos ir pavieniai asmenys. Išsamesnė informacija ir naujienos internetinėje svetainėje www.zspc.lt.

  Registracija paslaugoms ir konsultacijos – Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre Bendruomeniniuose šeimos namuose bei Joniškio rajono savivaldybėje:

  • Bendruomeniniai šeimos namai

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

  Parko g. 9, Žagarė

  Darbo laikas:

  Pirmadienis-penktadienis 8.00-12.00

  • Joniškio rajono savivaldybė

  Livonijos g. 4, Joniškis, 112 kab.

  Darbo laikas:

  Antradienis 9.00-16.00

  (pietų pertrauka 12.00-12.45

   

  Projekto koordinatorius

  Socialinė darbuotoja Neringa Baikštytė

  El. p. info@zspc.lt

  Tel. (8 426) 60 890

  Mob. tel. 861251193

  2. Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

  2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Joniškio rajono savivaldybės administracija, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai (iki 2022 m. pabaigos).

  Projekto lėšomis finansuojamas darbuotojų darbo vietų įrengimas bei skiriamos lėšos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamiems 1,5 etato globos koordinatoriaus pareigybės ir 1 etato socialinio darbuotojo pareigybės išlaikymui.

  3. Joniškio rajono vaiko ir šeimos centre veiklą vykdo Žagarės ir Skaistgirio vaikų dienos centraiŽagarės Vaikų dienos centrą „Spindulys“ lanko 34 vaikai iš 18 šeimų, Skaistgirio Vaikų dienos centrą „Draugystės tiltą“ lanko 20 vaikų iš 14 šeimų.

  Dienos centrai yra finansuojami iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Joniškio savivaldybės. Šiais metais  ministerija Žagarės Vaikų dienos centrui skyrė 12075,00 Eur., Skaistgirio – 15975,00 Eur., Joniškio savivaldybė – 24217,20 Eur Žagarės Vaikų dienos centrui ir 11794,00 Eur Skaistgirio Vaikų dienos centrui. Žagarės Vaikų dienos centre dirba vienas socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, etatai finansuojami iš savivaldybės, sporto treneris iš ministerijos lėšų. Skaistgirio Vaikų dienos centre dirba vienas socialinis darbuotojas, finansuojamas iš savivaldybės lėšų ir socialinio darbuotojo padėjėjas finansuojamas iš ministerijos.

  Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, žaidžia. Ugdymas dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metu vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be piešimo pamokėlių įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos ir žygiai, ekskursijos, vasara dalyvauja dviejuose stovyklose. Tėvai susitinka grupiniuose užsiėmimuose, atliekamas individualus ir grupinis darbas, kartu su vaikais dalyvauja renginiuose, sportinėse varžybose, vyksta į ekskursijas.

   

                                                                   

   

   

   

Dėl Globos centro darbo organizavimo karantino metu

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centras reaguodamas į LR Vyriausybės...

VASARIO MĖN. UžSIĖMIMAI

Veiklos pirmadieniui:  2020 – 02 – 03   9.00 val – 11.00 val.  Pozityvios tėvystės mokymai.  Adresu: medžiotojų g. 2, 3 aukštas...

KALĖDINĖ POPIETĖ

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras organizavo Kalėdinę popietę skirtą globėjams (rūpintojams)...