Darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2021 m. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2022 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Socialiniai darbuotojai

12

1461,32

11

1640,04

Soc. darbuotojo padėjėjai

18

1037,49

18

1196,08

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis

11

1416,95

11

1684,40

 

Atvejo vadybininkai

4

1744,22

4

2240,52

Tarnybos atestuotas asmuo

2

1364,47

2

1496,96

Vairuotojai

2

892,08

2

950,25

          Pastaba. Darbuotojo, kuris  vienintelis  įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. Nutarimo Nr.1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių  institucijų ir įstaigų  interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 p.).

 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė Joniškyje

Birželio 1-ąją Joniškio kultūros centras mažuosius joniškiečius kvietė į renginį "Už laimingą vaikystę"

Dviračių ir triračių čempionatas

Birželio 1-ąją "Saulės" pagrindinėje mokykloje vyko dviračių ir triračių čempionatas. 

Vaikų gynimo dienai skirta išvyka į Lietuvos pajūrį

Birželio 1-ios proga Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro dienos centrai orgnizavo kelionę į Lietuvos pajūrį.