Darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2019 m. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2020 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2020 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Socialiniai darbuotojai

14

973,50

11

1187,18

11

1187,18

Soc. darbuotojo padėjėjai

19

717,29

19

838,92

19

839,58

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis

10

1195,95

10

1283,62

10

1283,62

Atvejo vadybininkai

3

1305,00

3

1665,07

3

1665,07

Tarnybos atestuotas asmuo

2

924,59

3

928,27

2

924,59

Vairuotojai

2

871,92

2

887,04

2

887,04Pastaba. Darbuotojo, kuris  vienintelis  įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. Nutarimo Nr.1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių  institucijų ir įstaigų  interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 p.).

Pagrindiniai GIMK mokymai

Informuojame, kad Pagrindiniai GIMK mokymai Joniškio rajone, prasidės Spalio 8 d., 10:00 val. Medžiotojų g. 2, 369 kabinete. Mokymus ves Tarnybos atestuoti asmenys Dovilė Navickienė ir Neringa Baikštytė

Organizuojami NEMOKAMI seminarai Žagarėje

Organizuojami NEMOKAMI seminarai Žagarėje.