Darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2018 m. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2019 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Socialiniai darbuotojai

6

792,35

14

973,50

Soc. darbuotojo padėjėjai

14

493,92

19

717,29

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis

10

896,76

10

1195,95

Atvejo vadybininkai

2

985,80

3

1305,00

Vairuotojai

2

636,00

2

871,92


Pastaba. Darbuotojo, kuris  vienintelis  įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. Nutarimo Nr.1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių  institucijų ir įstaigų  interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 p.).

 

 

Akimirkos iš Globėjų dienos šventės

Šiltos ir pilnos vaikų juoko akimirkos iš š. m. liepos mėn. pradžioje vykusios Globėjų dienos šventės.

GIMK mokymai š. m. rugsėjo mėn.

Renkama nauja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įvaikintojų mokymų grupė

Konkursas

DĖMESIO DĖMESIO DĖMESIO ❗️❗️❗️ Skelbiame konkursą „Aš ir mano šeima“ 🥳🥳🥳 🥳🥳🥳