Darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybė

2022 m.

2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Socialiniai darbuotojai

11

1640,04

11

1712,77

11

1712,77

Individualios priežiūros darbuotojai

18

1196,08

18

1337,71

 

18

1331,46

Atvejo vadybininkai

4

2240,52

4

2434,12

4

23434,12

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis

11

1684,40

 

11

2016,02

 

11

2024,89

Individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su šeimomis

-

-

3

1275,43

 

3

1275,43

 

Tarnybos atestuotas asmuo

2

1496,96

2

1642,02

2

1642,02

Vairuotojai

2

950,25

2

1192,73

2

1192,73

Pastaba. Darbuotojo, kuris  vienintelis  įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. Nutarimo Nr.1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių  institucijų ir įstaigų  interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 p.).

         

 

 

 

Aktyvios vaikų atostogos

Žagarės vaikų dienos centras "Spindulys" aktyviai leido vaikų atostogas.

Šventinė edukacija

2024-03-29 Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Apsaugotame būste vyko kiaušinių marginimo edukacija.

Pasiruošimas šv. Velykoms

Žagarės vaikų dienos centre visą savaitę vyko pasiruošimas pavasario atgimimo šventei - šv. Velykoms.