Darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2021 m. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2022 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Socialiniai darbuotojai

12

1461,32

11

1640,04

Soc. darbuotojo padėjėjai

18

1037,49

18

1196,08

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis

11

1416,95

11

1684,40

 

Atvejo vadybininkai

4

1744,22

4

2240,52

Tarnybos atestuotas asmuo

2

1364,47

2

1496,96

Vairuotojai

2

892,08

2

950,25

          Pastaba. Darbuotojo, kuris  vienintelis  įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. Nutarimo Nr.1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių  institucijų ir įstaigų  interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 p.).

 

Akcija "Laisvės skrydis"

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Vaikų dienos centras "Spindulys" jungiasi į "Laisvės skrydžio" akciją. 

Pasiruošimas vasario 16-ajai

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras aktyviai ruošiasi vasario 16-ąjai

Susitikimas su partneriais

Penktadienį Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras dalyvavo susitikime su partneriais.