Darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybė

2023 m.

2024 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Socialiniai darbuotojai

11

1883,52

15

2226,18

Individualios priežiūros darbuotojai

19

1336,38

19

1385,14

Atvejo vadybininkai

4

2163,66

4

2209,43

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis

11

1998,11

11

2097,85

 

Individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su šeimomis

3

1275,43

3

1321,20

Tarnybos atestuotas asmuo

2

1655,92

2

1698,36

Psichologai

-

-

2

1937,16

Vairuotojai

2

1192,73

2

1387,26

Pastaba. Darbuotojo, kuris  vienintelis  įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. Nutarimo Nr.1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių  institucijų ir įstaigų  interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 p.).

 

Vizitas į Vilnių

Įstaigos direktorė Alma Bačianskienė ir atvejo vadybininkė užimtumo didinimo programai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokymuose apie atvejo vadybos procesą.

Pramogos Molėtuose

Vakar Skaistgirio vaikų dienos centras "Draugystės tiltas" smagiai ir aktyviai leido laiką Molėtų krašte. 

Vasaros pramogos Raubonių parke

Vasaros atostogų metu vaikams tikrai netrūksta pramogų ir smagių veiklų. Vakar Žagarės vaikų dienos centro vaikai pramogavo "Raubonių parke"