Prevencinė diena „Nežudyk savęs“

Prevencinė diena „Nežudyk savęs‘‘

 

   Visų pradžių pradžia yra šeima. Šeimoje krykščianti basakojė vaikystė augina svarbiausius žmogiškumo daigelius. Maištingoji paauglystė sutinka pagundas, prieštaravimus, idealus savo gyvenimo kryžkelėje. Šeima nutiesia kelią šviesiems jaunystės siekiams išsipildyti. Branda dalina savo išmintį  augančiai kartai, kuria jos ateitį.  Senatvėje apmąstome, ką mes turime.

  Pozityvaus gyvenimo pagrindas – šviesios mintys, prasmingi darbai, tvirta moralė prieš save ir kitus. Vaikų dienos centro ,, Spindulys ‘‘ darbuotojai  jau antri metai priverčia tėvus ir vaikus susimąstyti, kad gyvenimas be tabako, alkoholio ir kitų svaigalų daro jį prasmingu ir gražiu. Kiekvienais metais vaikams primenama, jog gegužės 31d. – Pasaulinė diena be tabako. Šiemet vaikai ir darbuotojai sukūrė ir  suklijavo iš tuščių cigarečių pakelių  robotą, kuris įspėja, jog rūkysi – robotu pavirsi.

    Sveiką gyvenseną propagavome  prevencinėje dienoje ,, Nežudyk savęs‘‘. Žaisdami socialinius žaidimus, vaikai ir darbuotojai turėjo galimybę pajusti bendrumo, solidarumo, individualaus reikšmingumo, draugiškumo jausmą, geriau pažinti save ir kitus, dvasiškai praturtėti bendrumo rate.

   Gaila, jog neatsirado drąsuolių, kurie išdrįstų įmesti cigaretę į dėžę ir pripažintų sau, kad laikas gyventi sveikai ir nežudyti savęs. ,,Nerūkymo dėžė‘‘ liko tuščia. Tikimės, jog ateis laikas, kai atsiras vaikų ir suaugusių žmonių, kurie susimąstys, ir jų kišenėse viena cigarete bus mažiau.

   Prevencinę dieną baigėme piešdami,  karpydami ir klijuodami šypsenėles ant vienkartinių lėkštučių. Dienos dalyviai užrašė savo samprotavimus,  dėl ko jie myli save.  Sukūrėme aukštą ir tvirtą ,,Savivertės  piramidę‘‘.

    Tad šypsokimės, kad gyvenimas būtų lengvesnis. O meilė ves mus link laimės.

 

Socialinė darbuotoja Reda Pėželytė

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras pateikė paraišką VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrui dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001. Paraiška buvo pripažinta, finansuotina ir įstaiga 2020 birželio 9 dieną pasirašė sutartį su VŠĮ Valakupių reabilitacijos centru. Projekto metu vyks globos centre teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.  

Savipagalbos ir savitarpio paramos grupės susitikimas

Rugpjūčio 31 dieną, 17:30 val. Globos centro patalpose adresu Joniškis, Medžiotojų g. 2 - 369, vyks savipagalbos ir savitarpio paramos grupės susitikimas, kurį moderuos Globos centro psichologas. Susitikimo tema "Globojamas vaikas - iššūkiai ir galimybės". Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kviečiame į susitikimą!

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras kviečia į susitikimą.