E-SKUNDAI, E-PAGYRIMAI IR E-PASIŪLYMAI

Nuo šiol galite mums pateikti skundą, pagyrimą ar pasiūlymą elektroniniu būdu., paspaudus:

E-skundas

E-pagyrimas

E-pasiūlymai

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO (TOLIAU – JVŠGC) PAGYRIMŲ, ASMENS PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ  VALDYMO KONCEPCIJA

KAS?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • JVŠGC paslaugų gavėjai;
 • JVŠGC darbuotojai;
 • Kiti suinteresuoti asmenys;

KAIP?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • Žodžiu;
 • Raštu;
 • E – priemonėmis;

KUR?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • Paskambinus JVŠGC  telefonu +370 674 80 376
 • Paskambinus bet kurio JVŠGC darbuotojo asmeniniu telefonu
 • Palikus rašytinę informaciją JVŠGC patalpose esančioje dėžėje su pavadinimu PASIŪLYMAI, PRAŠYMAI, PAGYRIMAI, SKUNDAI
 • Elektroninėmis priemonėmis: e-skundas; e- pagyrimas  arba elektroniniu paštu administracija@zspc.lt

KADA?

Pasiūlymai, pagyrimai, asmens prašymai ir skundai gauti

 • Paštu tikrinami kiekvieną darbo dieną. Atsakingas JVŠGC direktorius;
 • E-skundas, e- pagyrimas svetainėje www.zspc.lt tikrinami kartą per savaitę. Atsakingas socialinis darbuotojas;
 • JVŠGC patalpose esanti dėžutė tikrinama du kartus per savaitę. Atsakingas socialinis darbuotojas

 KAIP?

Pasiūlymai, pagyrimai, asmens prašymai ir skundai nagrinėjami:

 • Raštu pateikti – per 20 darbo dienų;
 • Žodžiu pateikti – nedelsiant;
 • Atsakymas į anoniminius pasiūlymus, pagyrimus, prašymus ir skundus pateikiamas www.zspc.lt informacinėje lentoje.
 • Prašymų, pasiūlymų, pagyrimų, skundų dėžė tikrinama 2 kartus per savaitę.

Asmenų prašymai, skundai ar kiti kreipimaisi užregistruojami byloje  „Asmenų prašymų ir skundų registras“.

KAS?

Atsakingi asmenys:

 • Kreipimąsi raštu svarsto ir į jį atsako nuolat veikianti asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisija.
 • Kreipimąsi žodžiu svarsto ir į jį atsako darbuotojas, į kurį kreipiamasi, jei jam pakanka kompetencijos. Jei darbuotojas jaučiasi nepakankamai kompetentingas, jis pataria kreiptis į asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisiją.

JVŠGC reaguoja ir atsako į visus gaunamus pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus.  

 

Apsilankymas Anykščiuose

Skaistgirio vaikų dienos centras "Draugystės tiltas" turėjo smagią ir įspūdžių kupiną kelionę į Anykščius. 

Artėja Globos savaitė

Jau visai netrukus minėsime Globos savaitę. Šiųmetės Globos savaitės iniciatyva - "Pasimatuok sparnus" 

Pramogos Vilniuje

Šaulėtą ir šiltą penktadienį Žagarės vaikų dienos centro "Spindulys" jaunuoliai lankėsi Vilniuje.