E-SKUNDAI IR E-PAGYRIMAI

E-SKUNDAI IR E-PAGYRIMAI

Nuo šios galite mus girti ar peikti elektroniniu būdu.

E-skundas

E-pagyrimas

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO (TOLIAU – JVŠGC) PAGYRIMŲ, ASMENS PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ  VALDYMO KONCEPCIJA

KAS?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • JVŠGC paslaugų gavėjai;
 • JVŠGC darbuotojai;
 • Kiti suinteresuoti asmenys;

KAIP?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • Žodžiu;
 • Raštu;
 • E – priemonėmis;

KUR?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • Paskambinus JVŠGC  telefonu +370 674 80 376
 • Paskambinus bet kurio JVŠGC darbuotojo asmeniniu telefonu
 • Palikus rašytinę informaciją JVŠGC patalpose esančioje dėžėje su pavadinimu PASIŪLYMAI, PRAŠYMAI, PAGYRIMAI, SKUNDAI
 • Elektroninėmis priemonėmis: e-skundas; e- pagyrimas  arba elektroniniu paštu administracija@zspc.lt

KADA?

Pasiūlymai, pagyrimai, asmens prašymai ir skundai gauti

 • Paštu tikrinami kiekvieną darbo dieną. Atsakingas JVŠGC direktorius;
 • E-skundas, e- pagyrimas svetainėje www.zspc.lt tikrinami kartą per savaitę. Atsakingas socialinis darbuotojas;
 • JVŠGC patalpose esanti dėžutė tikrinama du kartus per savaitę. Atsakingas socialinis darbuotojas

 KAIP?

Pasiūlymai, pagyrimai, asmens prašymai ir skundai nagrinėjami:

 • Raštu pateikti – per 20 darbo dienų;
 • Žodžiu pateikti – nedelsiant;
 • Atsakymas į anoniminius pasiūlymus, pagyrimus, prašymus ir skundus pateikiamas www.zspc.lt informacinėje lentoje.
 • Prašymų, pasiūlymų, pagyrimų, skundų dėžė tikrinama 2 kartus per savaitę.

Asmenų prašymai, skundai ar kiti kreipimaisi užregistruojami byloje  „Asmenų prašymų ir skundų registras“.

KAS?

Atsakingi asmenys:

 • Kreipimąsi raštu svarsto ir į jį atsako nuolat veikianti asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisija.
 • Kreipimąsi žodžiu svarsto ir į jį atsako darbuotojas, į kurį kreipiamasi, jei jam pakanka kompetencijos. Jei darbuotojas jaučiasi nepakankamai kompetentingas, jis pataria kreiptis į asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisiją.

JVŠGC reaguoja ir atsako į visus gaunamus pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus.  

 

GIMK mokymai

Prasidėjo GIMK mokymai nuotoliniu būdu....

Vasario 16 d. ir užgavėnės kitaip...

Šiais metais pasirėdžius ubagais aplankyti draugų bei kaimynų nepavyko...

DĖMESIO!!!

Informuojame, kad  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas